Cennik

Zapisz się

Kategoria B

Kategoria B+
(automat)

Kategoria B1
(od 16 lat)

Kategoria A,A1

TERMINY BADAŃ
 Najbliższe terminy badań:
12.05.21 (środa) godz.17:00-18:00,
05.05.21 (sobota) godz.10:00-11:00,
19.05.21 (środa) godz.17:00-18:00,
22.05.21 (sobota) godz.10:00-11:00,
26.05.21 (środa) godz.17:00-18:00,
29.05.21 (sobota) godz.10:00-11:00,

Potwierdzenie wizyty prosimy wcześniej zgłaszać telefonicznie (22) 405-61-60

Prosimy na badania przynieść dowód osobisty lub paszport zawierający PESEL

Koszt badań dla osób chcących odbyć szkolenie w naszej firmie: 100 zł

Pozostałe osoby:  200 zł