KURS PRAWA JAZDY

KATEGORII B

może rozpocząć osoba, która ukończyła 17 lat i 9 miesięcy.

MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne z przepisów ruchu drogowego, które realizujemy w sobotę i niedzielę godzinach od 09:00 do 16:30 (jeden weekend). 

Kursy teoretyczne możecie Państwo odbywać w dwóch wariantach:

Kolejny etap szkolenia to zajęcia praktyczne w ilości 30 h (jednostki zegarowe). Szkolenie praktyczne prowadzimy z wykorzystaniem samochodów hyundai i20.W trakcie zajęć praktycznych należy zaliczyć zajęcia z pomocy przedmedycznej prowadzone przez uprawnionego ratownika. Zajęcia prowadzone są w piątki w godzinach 16:30-19:00. Na wcześniej wybrany termin należy się  zapisać poprzez nasze biuro obsługi klienta.

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć praktycznych kursant przystępuje do egzaminu wewnętrznego z teorii. Egzamin odbywa się w naszej firmie i wliczony jest w cenę kursu. Egzaminy poprawkowe także. Kurs prawa jazdy podsumowuje egzamin wewnętrzny w części praktycznej, którego wynik pozytywny pozwala zapisać się kursantowi na egzamin państwowy organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Egzaminacyjny (WORD).  Egzamin wewnętrzny z części praktycznej także wliczony jest w cene kursu prawa jazdy.

Sala Wykładowa

Miejsce rozpoczęcia zajęć praktycznych