KILKA

SŁÓW

Historia firmy zaczyna się od mojego taty Jarosława Winklera, który jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku będąc nauczycielem w Technikum Samochodowym nr 2 w Warszawie został oddelegowany przez Dyrektora Szkoły do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Prowadzenie pojazdów mechanicznych”.

Odkąd pamiętam, zawsze w domu przewijał się temat szkoleń, kursantów, czasu który im poświęcał i później satysfakcji z postępów swoich podopiecznych.

Lata dziewięćdziesiąte, początki prywatyzacji, tata pod namową swojego przyjaciela niepewnie
postanawia założyć własną działalność gospodarczą. Jest listopad 1992 roku. Od początku działalność firmy była związana z Ursynowem. Pierwszym miejscem, gdzie prowadził zajęcia teoretyczne była wynajęta na godziny sala w szkole podstawowej przy ul. Teligi 3 , potem wraz z rozwojem firmy powstał punkt przy ulicy Hawajskiej 7. Firma zaczęła zatrudniać pierwszych instruktorów, a pamiętam jak samochodami szkoleniowymi były fiaty 125p i 126p. To było dopiero wyzwanie prowadzić takie samochody!

Pod koniec XX wieku jako dwudziestokilkulatek dołączyłem do firmy będąc już instruktorem nauki jazdy. Po kilku latach, czyli od roku 2003 otworzyliśmy wspólnie punkt na Kabatach przy Al. KEN 15, w którym do dziś pracuje. Wtedy też powstała nazwa firmy Autojar.

Teraz coraz częściej mamy przyjemność szkolić już drugie pokolenie kierowców, a nowi klienci w większości zapisują się z polecenia tych, którzy już odbyli u nas kursy przygotowujące do prawa jazdy. Już w przyszłym roku będziemy obchodzić trzydziestolecie firmy…

Zapraszam Państwa z gronem moich zaufanych instruktorów i pracowników obsługi klienta.

Hubert Winkler